Mødedokumenter, som regnskab, forslag, beretninger og referat, publiceres nederst på siden efterhånden som de er klar.


Torsdag den 17. marts 2022, kl. 19:00!

Der indkaldes til generalforsamling i Jyllinge Sejlklub til afholdelse i klubbens lokaler på Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
  Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes §14 stk. 2
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 7. udgår.
 8. Valg af første-suppleant.
 9. Valg af anden-suppleant.
  Valg af revisorer jf. vedtægternes §14 stk. 3
 10. Valg til revisorpost på valg i lige år.
 11. udgår.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 13. Behandling af indkomne forslag:
  1. Forslag til ny klubstander for Jyllinge Sejlklub
   Afs.: Bestyrelsen
 14. Eventuelt.

TILMEDLING

For at vi kan have bare et lille overblik over hvor meget kaffe der skal brygges og hvor mange øl & vand der skal på køl, opfordres der til at tilmelde sig arrangementet.