Træning på vandet

Info og fotos fra træningsaftener i Jyllinge Sejlklubs Kapsejladsskole.
Kapsejladsskolen starter hvert forår med to teoriaftener efterfulgt af to træningsaftener på vandet. Først på sommeren følger teori og træning med spiler.

Hver tirsdag i sejlsæsonen sejler vi kapsejlads på den rigtige kapsejladsbane sammen med mange andre sejlere fra Jyllinge Sejlklub.

Se banekortet her.

Her kan du læse om kapsejladsreglerne og blandt andet øve dig på “Jyske Lov”. Du kan også øve dig i reglerne ved at spille et kapsejladsregelspil.

Se mere på sejlklubbens hjemmeside tirsdags-aftenmatch.