Her er kajakafdelingens regler vedrørende reserveringer af klubkajakker:

Reservering af kajakker

Rent principielt kan klubkajakker ikke forhåndsreserveres, dog med følgende undtagelse, i forbindelse med uddannelse / kurser kan der reserveres kajakker, således at instruktørerne har mulighed for at finde passende kajakker til alle kursisterne.

Når kursiterne er gået på vandet/tildelt både er resten til fri disposition resten af dagen, alternativt ros der med ankomst til klubben inden kursustart. I det tilfælde at man ønsker at drage på tur f.eks. en weekend, hvor der kursus i klubben, kan det aftales med instruktørerne hvilke kajakker man kan gøre brug af.

Privat lån af klubkajakker

Ønsker man at låne kajakker til kortere eller længere ture, aftales det pr mail med klubbens kajakansvarlige, hvornår de afhentes / afleveres, man kan altså ikke reservere, men kan frit disponere over de kajakker der er til rådighed på afhentningstidspunktet. Turen oprettes i rokort.

Kajakkerne kan normalt ikke udlånes længere tid ad gangen, undtaget herfra er deltagelse i stævner, kurser og lignende.

Deltagelse i opslåede klubture betragtes ikke som privat lån og skal derfor ikke anmeldes til kajakansvarlige.