Leje af klubhus

Som medlem har du mulighed for at leje klubhuset til private fester fra standernedhaling til standerophaling.

Der ikke er tale om et kommercielt lejeforhold, men derimod tale om, at ét medlem betaler fællesskabet et bidrag for at kunne disponere alene over fælles faciliteter.

Jyllinge Sejlklub udlejer klubhuset med tilhørende inventar til rådighed for låner i pænt og ryddeligt stand. Klubhuset skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Da klubhuset bruges af mange medlemmer mange dage i ugen, må rengøring før ibrugtagning påregnes – herunder også toiletter i underetagen. Alt affald skal selv bortskaffes – enten i sejlklubbens container, såfremt der er plads eller køres på containerpladsen (der er søndagsåbent hele året). Affald må ikke lægges i de containere, der tilhører Andelsselskabet Jyllinge Havn. Og affald må ikke sættes ved siden af sejlklubbens container. Det giver problemer med skadedyr – såsom rotter og ræve.

Klubhuset må ikke uden speciel tilladelse bruges til andre formål, end hvad der er aftalt på forhånd.

Lejeren, som skal være medlem af Jyllinge Sejlklub, forpligter sig til at erstatte al skade, der måtte blive forvoldt på bygningen og/eller inventaret i låneperioden. Huset er røgfrit.

Huset stilles til lejers disposition på lejedagen fra kl. 12 indtil efterfølgende dag kl. 12 (såfremt andet ikke er aftalt).

Varme på 1. sal styres af bevægelses sensorer. Forvent derfor ikke opholdstemperatur før efter lidt tid, efter man er trådt ind af hoveddøren. Yderste hoveddør ved vindfang er ikke låst.

Nøglebrik til huset kan afhentes hos Nicolai Larsen, Kornvej 19, 4040 Jyllinge, telefon 40 14 20 01, e-mail nicolai.larsen@nicvin.dk, hvortil den også straks efter brug skal afleveres. Såfremt lejer selv har nøglebrik, kan denne selvfølgelig anvendes.

Ved aftalens indgåelse indbetales på kr. 2.000,00 til Jyllinge Sejlklubs bankkonto.

Nordea 2291 0744 417 910

med teksten: Låneaftale nr. XX. Aftalen betragtes ikke som endeligt indgået før indbetaling er indgået på kontoen.

Denne lejeaftale returneres underskrevet enten med gammeldags post eller via email til Nicolai Larsen.