Jyllinge Sejlklub

Om Jyllinge Sejlklub

Jyllinge Sejlklub består af flere under afdelinger med hver sin valgte under formand. Dette er det fælles foreningsområde.

Jollesektionen

Varetager piger og drenges interesse fra det 8. til det 18. år. For de yngste er der om vinteren kursus i teori, med kæntringsøvelser og svømmeprøve i Jyllinge svømmebad.

Kap- og tursejlads foregår sommeren igennem i Jyllinge og rundt omkring på Sjælland. Her deltager både begyndere og øvede. Klubben råder nu over 20 optimistjoller, 2 Europajoller samt 4 Laserjoller.

Sejlerskolen

Sejlerskolen tilbyder kurser, der forbereder eleverne så de kan erhverve Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Herudover tilbyder sejlerskolen mere avancerede praktiske kurser for at styrke elevernes rutine og kompetencer. Klubben råder over en række både, som benyttes i undervisningen og på ture.

Undervisning til Duelighedsprøven består af et teoretisk kursus der forløber fra oktober til marts, samt et praktisk kursus der forløber fra maj til oktober. Eleverne bestemmer selv hvilket af disse to delkurser der følges først.

Undervisning til Duelighedsprøven består af et teoretisk kursus der forløber fra oktober til marts, samt et praktisk kursus der forløber fra maj til oktober. Eleverne bestemmer selv hvilket af disse to delkurser der følges først.

Teoriundervisningen foregår på onsdage kl. 19 og første undervisningsdag er onsdag i uge 44. Det er en god idé at tilmelde sig forlods hos skoleunderviseren, da der kan være rift om pladserne. Vi mødes i klubhuset, hvor undervisningsplan mv. aftales.

Den praktiske sejlads starter i maj og afsluttes med prøve i oktober. Sejladsen foregår på hverdage kl. 18. Eleverne inddeles i hold og får tildelt en fast ugedag, hvor de sejler. Udover den praktiske sejlads på hverdage, er der længere ture og natsejlads, som foregår i weekenden.

Efter bestået prøve udstedes Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.

Kølbådssektionen

Står for en bred vifte af aktiviteter. Opmåling af sejl og både med henblik på deltagelse i kapsejlads. Fra sæsonstart afvikles kapsejlads på banen ud for Jyllinge, mandage for damerne, tirsdage for blandede mandskaber.

Klubben deltager i sejladser mod andre klubber på fjorden og i resten af verdenen. Fælles fornøjelsesturer er tilrettelagt hen over sæsonen, for alle der kan afse tid. Vinteren igennem, afholdes klubaften med forskellige aktiviteter i vores dejlige klubhus.

Surfafdelingen

Varetager, som Jolleafdelingen, teori og praktisk sejlads sommeren igennem på vandet og arealet ud for klubhuset.

For de lidt mere øvede er der deltagelse i kapsejlads rundt omkring på Sjælland.

Der er mulighed for opbevaring af surfbrætter i klubhuset. Klubben råder over et antal brætter, som stilles til rådighed.

Kajakafdelingen

I kajak afdelingen har vi medlemmer fra 18 år. Vi tilbyder IPP2 kurser som er godkendt af DKF. Der bliver afholdt kursus 1-2 gange årligt. Indgangskravet til vores afdeling er at man skal kunne svømme 600 m  i svømmehal.
NB: Man ikke må fejle noget med epilepsi eller anden form for sygdom hvor der er risiko for at man kan besvime uden at kunne nå land.
Klubben ejer 4 turkajakker , 29 havkajakker, 2 børnekajakker og en toerhavkajak med tilhørende redningsveste, pagaj, og sprayskørter. Derudover er der mulighed for at leje en opbevaringsplads til private kajakker som vi huser ca. 39 af.
Vi har trænings formiddag om søndagen hele vinteren og 2 hverdagsaftener i sommerhalvåret hvor der bliver roet om onsdagen og lavet teknikøvelser om mandagen så længe vandtemperaturen er til det. Ellers bliver der afholdt et arrangement i svømmehallen inden sæsonstart, så man har en fornemmelse af hvordan det er at falde ud af kajakken som ny roer. Endelig bliver der generelt lavet korte og længere ture i kajakkerne med overnatninger samt arrangementer sammen med andre omliggende klubber.

Klubben i øvrigt

Ovenstående er et lille udpluk af de aktiviteter, som foregår i Jyllinge Sejlklub. Klubben råder også over jollepladser, som udlejes til fiske-/ sejljoller eller robåde.

Har noget af ovenstående vakt din interesse, kan du kontakte de på siden Hvem er hvem nævnte ledere, eller klubbens bestyrelse.

Ud over de nævnte aktiviteter og muligheder får man ved medlemskab af Jyllinge Sejlklub, også hurtig information gennem vor hjemmeside og nyhedsmails.

Jyllinge sejlklub er gennem sit medlemskab af dansk sejlunion tilsluttet Codan forsikringsordning, hvilket betyder at medlemmerne kan tegne en billig bådforsikring. Medlemskabet betyder også at alle medlemmer modtager DS-Sejlernyt 4 gange årligt.