Navigations undervisning

Duelighedsbevis – Navigations undervisning

Kurset forbereder dig til at gå til eksamen til den teoretiske delprøve til Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Kurset henvender sig til begyndere inden for sejlads, og er baseret på klasseundervisning og opgaveløsning, der bringer dig igennem pensum til prøven

Vinterundervisere:

Carl Høgstedt: carl@hoegstedt.eu

Kim Dons Laursen: kdl@post.tele.dk

Tidspunkt: Tirsdage 19 – 21 i klubbens lokaler

Vi starter: Tirsdag 22. oktober 2019 (ugen efter efterårsferien).

Første gang er en introduktionsgang, hvor kursets indhold gennemgås, og vi snakker om nødvendige materialer, men vi tager også lidt fat i det ‘rigtige’ stof.

Tilmelding sker via hjemmeside:  Tilmelding til navigationsundervisning. (vælg: 70 Sejlklub Sejlerskolen Teori for nye medlemmer 2019-2020 eller :  70 Sejlklub Sejlerskolen Teori for eksisterende medlemmer medlemmer 2019-2020).

Prisen er 1.200,- kr + medlemsskab af klubben (typisk 800,- kr) + materialer (typisk 500,- kr)

Vi kan max. tage 25 elever. Tilmelding gælder først når betaling er modtaget.

Du får brug for følgende materialer:

  • Duelighedsbogen: Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads (Jørn Duffy Villumsen / Jørgen Raben).
  • Afmærkning af danske farvande (Farvandsvæsenet)
  • Søkort: Kort 102U, Kattegat S-lige del, til undervisningsbrug (2014 udgave)
  • Kort 1 (helst en nyere udgave, men det er ikke så væsentligt)
  • Kurslineal, f.eks. Silva Kortplotter
  • Stikpasser, enhåndspasser eller lign. (den gamle fra skolen kan måske bruges)
  • Spids blyant og godt viskelæder

Forhandlere af kort (og andet materiale) kan findes hos geodatastyrelsen

Supplerende materialer:

  • Søvejsregler (Søfartsstyrelsen)

Eksamen:

Eksamen afholdes medio marts 2020.