Navigations undervisning

Duelighedsbevis – Navigations undervisning

Kurset forbereder dig til at gå til eksamen til den teoretiske delprøve til Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Kurset henvender sig til begyndere inden for sejlads, og er baseret på klasseundervisning og opgaveløsning, der bringer dig igennem pensum til prøven.

For at opnå duelighedsbevis skal man bestå såvel den teoretiske del som den praktiske del. Rækkefølgen er underordet.

Vinterundervisere:

Carl Høgstedt: carl@hoegstedt.eu

Kim Dons Laursen: kdl@post.tele.dk

Tidspunkt: Tirsdage 19 – 21 i klubbens lokaler

Vi starter: Tirsdag 26. oktober 2021 (ugen efter efterårsferien) og fortsætter en gang om ugen til eksamen i midten af marts 2022.

Første gang er en introduktionsgang, hvor kursets indhold gennemgås, og vi snakker om nødvendige materialer, men vi tager også lidt fat i det ‘rigtige’ stof.

Tilmelding sker via hjemmeside:  Tilmelding til navigationsundervisning. (vælg: 70 Sejlklub Sejlerskole Teori  2021 – 2022). NB! Der åbnes først for offentlig tilmelding 1. september kl. 12.

Prisen er 1.200,- kr + medlemsskab af klubben (typisk 800,- kr) + materialer (typisk 500,- kr)

Vi kan max. tage 25 elever. Tilmelding gælder først når betaling er modtaget.

Du får brug for følgende materialer:

  • Duelighedsbogen: Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads (Jørn Duffy Villumsen / Jørgen Raben; 10. udgave, 9. udgave kan dog bruges).
  • Afmærkning af danske farvande (Farvandsvæsenet, kan downlades)
  • Søkort: Kort 102U, Kattegat S-lige del, til undervisningsbrug (2020 udgave, det er vigtigt at I har den rigtige udgave af søkortet)
  • Kort 1 (helst en nyere udgave, men det er ikke så væsentligt)
  • Kurslineal, f.eks. Silva Kortplotter
  • Stikpasser, enhåndspasser eller lign. (den gamle fra skolen kan måske bruges)
  • Spids blyant og godt viskelæder

Forhandlere af kort (og andet materiale) kan findes hos geodatastyrelsen

Supplerende materialer:

  • Søvejsregler (Søfartsstyrelsen)

Eksamen:

Eksamen afholdes medio marts 2021.