Generalforsamling 2021

AFLYST!

Skønt vi sidste år gjorde det muligt at afholde vores generalforsamling, som et helt eller delvist elektronisk arrangement, har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen indkaldt til afholdelse onsdag den 18. marts 2021.

Baggrund

Det er vores holdning, at vi som klub får meget større udbytte af generalforsamlingen ved at udskyde den til et senere tidspunkt, og dermed får mulighed for at mødes og debattere sammen i klubhuset, end ved at tvinge den igennem som et rent online arrangement. Som forsamlingsforbuddet er lige nu, kan vi ikke engang samle bestyrelsen i samme lokale!

Ydermere har Jyllinge Sejlklub nogle velfungerende afdelinger, en fornuftig økonomi og en bestyrelse, hvor alle siddende medlemmer og suppleanter har indvilget i at fortsætte den almindelige drift.

Derfor er det besluttet ikke at tage §10 stk. 6, Force Majeure, i brug.

Ny generalforsamling 2021

Så snart vi ser lempelser i forsamlingsforbuddet, der tillader, vi kan mødes passende antal i klubhuset, vil der blive udskrevet ny indkaldelse jf. vedtægternes §10*.

Indkomne forslag

De indkommende forslag føres videre til behandling på ny generalforsamling, og bliver sammen med det revisorgodkendte regnskab, offentliggjort her på hjemmesiden planmæssigt.