Referat og beretninger kan findes nederst på siden


17. juni 2021, kl. 19:00!

Der indkaldes til generalforsamling i Jyllinge Sejlklub til afholdelse i klubbens lokaler på Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Valg af 1 revisor i lige år.
 11. Valg af 1 revisor i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

Forslag, til behandling under generalforsamlingens pkt. 13, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 3. juni 2021. Allerede indkomne forslag er publiceret herunder. Endelig dagsorden bekendtgøres her på siden og i klubhuset senest 9. juni 2021

TILMEDLING

Der justeres løbende på restriktioner og vejledningen for afholdelse af indendørs arrangementer og derfor er det nødvendigt, at have overblik over den forventede tilslutning på aftenen. Selv om der ikke er tradition for at tilmelde sig en generalforsamling, beder vi jer alligevel registrere hvorvidt i forventer at deltage den 17/6. Brug knapperne herunder.

Der kan tilmeldes et separat arrangement, hvis man allerede på forhånd ved, man gerne vil deltage online.

COVID-19 information

Alle fremmødte skal kunne fremvise gyldigt Coronapas på dagen. For nuværende betyder det som udgangspunkt at 1. vaccinationsstik er passeret med mindst 14 dage, eller at der højst 72 timer forinden, er aflagt negativ PCR- eller antigen test.