Mødetid for elever

17.00 Mødetid
17.05 Skippermøde, ved skur
17.10 Bådene rigges
17.30 Afsejling fra havn
18.00 Tune Up samt planlægning af taktik, læse strøm og vind mm
18.25 1. varsel (5 min. til start)
18.26 2. varsel (4 min. til start)
18.29 3. varsel (1 min. til start)
18.30 Første start (vores start)