Kapsejladsskolen

Har du bestået din duelighedsprøve, og vil du gerne lære at sejle kapsejlads, er kapsejladsskolen et tilbud til dig
For at give nye sejlere mulighed for at lære det grundlæggende omkring kapsejlads har Jyllinge sejklub oprettet en kapsejlerskole. Kapsejlads er en god mulighed for at lære at håndterer din båd under alle forhold og i tætte situationer samt en aktivitet der giver dig masser af nye kammerater i klubben.

Kapsejladsskolen består af teoretiske lektioner, et par træningsaftener på vandet, en lørdag/søndag med spilersejlads og kapsejlads hver tirsdag i hele sæsonen.

De teoretiske lektioner indeholder
Introduktion til kapsejladsreglerne, Jyllinge Sejlklubs banesystem, startprocedure, trim af rig og sejl.

Træningsaftenerne
De to træningsaftener afvikles enten på vandet lige udenfor klubhuset eller på aftenbanen på vandet mellem midtfarvandsbøjen og Skuldelev. På disse aftener er der fokus på starter, på situationer og mærkerundinger. Træningsaftenerne afvikles i april måned.

Spilersejlads
Introduktionen til spilersejlads afvikles på en lørdag eller en søndag sidst i maj først i juni måned. Dagen indeholder et kort teoretisk oplæg om spilersejlads og forsætter med praktisk sejlads på kapsejladsbanen.

Hvem kan deltage
Sejlads i Jyllinge Sejlklubs skolebåde tilbydes primært til elever som netop har fået duelighedsbevis og som ønsker at sejle kapsejlads. Sekundært tilbydes aktiviteten til de elever som sidste år sejlede med på kapsejladsholdene. Hvis der stadig er ledige pladser på bådene, tilbydes disse pladser til interesserede medlemmer af Jyllinge Sejlklub. På skolebådene deltager en af skolens bådfører.

Deltagelse i egen båd
Man kan også deltage på kapsejladsskolen i egen båd og betaler da kun et symbolsk beløb for at deltage i teori, træningsaftner og spiler sejlads. Startgebyr til tirsdags aftenkapsejlads afholder man selv.