På Jyllinge sejlklubs area er enkelte områder udlagt til jollepladser, hvoraf nogle kan lejes af medlemmerne til deres private joller for et år ad gangen, gældende fra 1/1 til 31/12. Enkelte pladser kan have begrænset lejeperiode fordi pladsen skal anvendes til vinteropbevaring af havnens både. Priser for leje fremgår af Jyllinge Sejlklubs takstblad.

Henvendelser vedrørende jollepladser rettes til jolleplads@jyllingesejlklub.dk

Der gælder følgende betingelser for leje af jolleplads på klubbens areal.