Alle der windsurfer er nogle “legebørn” !

Så vanen tro holder vi fast i at vi træner samme dag som de unge i klubben.
Windsurfing undervisning kommer således til at ligge hver tirsdag og torsdag fra kl. 17 til 19.
Sæsonen er fra standerhejsning (sidste lørdag i april) til standernedhaling (sidste lørdag i oktober). 

Vi glæder os til at ser jer alle igen og alle de nye for første gang.