Mødedokumenter, som regnskab, forslag, beretninger og referat, publiceres nederst på siden efterhånden som de er klar.


Onsdag den 13. marts 2024, kl. 19:00!

Der indkaldes til generalforsamling i Jyllinge Sejlklub til afholdelse i klubbens lokaler på Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
  Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes §14 stk. 2
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 7. Udgår.
 8. Valg af første-suppleant.
 9. Valg af anden-suppleant.
  Valg af revisorer jf. vedtægternes §14 stk. 3
 10. Valg til revisorpost på valg i lige år.
 11. Udgår.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.