På de underliggende sider kan du læse om kapsejlads i Jyllinge Sejlklub.

Kapsejladsaktiviteterne i Jyllinge Sejlklub er delt på to ugentlige aftner, hvor der i sæsonen sejles kapsejlads i farvandet udfor Jyllinge Nordmark.

Mandag aften afvikler klubben kapsejlads udelukkende for piger. Pigesejladsen i Jyllinge Sejlklub har gennem en årrække haft et stabilt antal både, bemandet udelukkende med piger, som mandag efter mandag slås om at vinde. Sejladserne afsluttes typisk med fælles hygge i klubhuset. Sæsonen afsluttes med pigernes klubmesterskab.

Tirsdag aften afholdes der kapsejlads for blandede besætninger. I historisk tid har sejladsen bestået af rigtig mange både. Kapsejladsen har ligesom mange andre steder været ramt af en nedgang i takt med at bådene blev større og besætningerne ældre. I de seneste år har der været gjort et stort arbejde for at få flere ud at sejle, og i dag kan vi mønstre 15 tilmeldte både. Det er afdelingens mål, at få flere aktive sejlere med ud at lege om tirsdagen. Tirsdag aften slutter med resultater, mad og socialt samvær i klubhuset. Sæsonen afsluttes med klubmesterskabskapsejlads på Bredingen imellem Jyllinge og Roskilde.