Pigekapsejlads

Pigekapsejlads er kun for piger, damer, kvinder…

Det er kun få sejlklubber, der har pigekapsejlads, men i Jyllinge er vi nogle friske piger, der hver mandag aften i sæsonen, konkurrerer og har det sjovt på vandet. Først har vi sejlads på banen lige nord for Lilleø og bagefter mødes vi i klubhuset, hvor vi spiser, nyder den smukke udsigt fra klubhuset og taler livligt om aftenens sejlads.

Vi er voksne piger i alle aldre. Nogle har mange års erfaring, andre er helt grønne.

Vi vil så gerne have nogle flere piger med ud at sejle. Derfor skal du være velkommen som gast eller skipper, erfaren eller uerfaren med eller uden båd. I sidste sæson har der været sejlet i 3 af skolens H-både, en privat H-båd samt en Albin Accent 26.

Sæsonen starter med et opstartsmøde i klubhuset i april. På mødet taler vi om vore sejladser og de kommende aktiviteter for året. På opstartsmødet får vi også overblik over, hvor mange både, skippere og gaster der er med, og laver en fordeling, så der kommer flest mulige både og gaster på vandet.

Sejlsæsonen afsluttes med klubmesterskab den sidste lørdag i september måned. Der sejles på Bredningen og der sejles 2 op/ned baner og en distancebane. Dagen afsluttes i klubhuset med spisning, hygge og præmieoverrækkelse.

I november måned holdes en gløggaften, hvor vi hygger, taler om sæsonen der er gået og om den kommende sæson.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere, skal du blot kontakte formanden på pigekap@jyllingesejlklub.dk.