Denne side er oprettet med henblik på at lette adgangen til den information der også findes til download på generalforsamlingens side under overskriften “Forslag til behandling under punkt 13”. https://www.jyllingesejlklub.dk/jyllinge-sejlklub/generalforsamling/generalforsamling-2022/


Motivation


Motivation og tanker bag ny stander til Jyllinge Sejlklub. En skrivelse, delt med ledelsen i alle klubbens afdelinger, til beskrivelse af bestyrelsens ønsker for klubbens stander.


Jyllinge Sejlklub har, siden sin start, været i nærmest konstant udvikling. En udvikling der har taget klubben igennem et utal af sejladsformer, joller og bådtyper – alle båret frem af vinden. I 2005 åbnedes kajakafdelingen og i 2018 indviede vi saunaen og åbnede afdelingen for vinterbadere.

Med andre ord er Jyllinge Sejlklub nu den bredest favnene sejlklub i fjorden.

Med afsæt i ønsket om at skabe et fælles symbol for Jyllinge Sejlklub, som favner os alle, hvad end der måles i sømil, kilometer, eller grader celsius – præsenterer vi en ny klubstander. En stander som signalerer vand og vandaktivitet og samtidig rummer klubbens formål:

..at danne ramme om og fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed

Vedtægter for Jyllinge Sejlklubs, §2 Formål (uddrag)

Med bølge-symbolet i standeren signalerer vi til omverdenen, at vi kan noget med vand. Antallet ”3” favner vores mange aktiviteter, deres samhørighed og fælles mål.


Tilføjelsen af Jyllinge Sejlklubs initialer – JS – understreger, at alle vores mange aktiviteter sagtens rummes i en og samme klub med navnet ”Jyllinge Sejlklub”.


Farverne, der har rødder i den tid Jyllinge Sejlklub sprang ud af, bevares. Deres symbolik og funktion er stærke kræfter, der skaber en unik stander at spejde efter på vandet såvel som i havnene rundt om i landet.


Vinterstander

Jyllinge Sejlklubs nye stander tilfører også de mange vinteraktive, et pejlemærke i kulden. For med det nye design følger også en ”Vinterstander”. Ved standernedhaling i efteråret sættes vinterstanderen, og gennem de mørke og kolde måneder giver den liv til klubhuset og signalere en vågen og aktiv klub – året rundt.


Det Nye Design


Illustrationer af ny klubstander samt grafiske elementer til repræsentation af klubbens mange aktiviteter, skabt af klubmedlem og grafikker, Mads Krabbe.


Design forslag til klubstander
Vinterstander (anvendes udelukkende i klubbens flagstang i vintersæsonen)
Noter
Ill. af grafiske elementer der kan anvendes af afdelingerne.

Formel forslagstekst til behandling


Formel forslagstekst til behandling på generalforsamlingen


Forslag:
Ny klubstander til Jyllinge Sejlklub

Baggrund:

Bestyrelsen nærer et stærkt ønske om at skabe et fælles symbol for Jyllinge Sejlklub, som favner os alle, hvad end der måles i sømil, kilometer, eller grader celsius. Et som signalerer vand og vandaktivitet og samtidig rummer klubbens formål ”at danne ramme om og fremme sportsaktiviteter i bred forstand med relation til vand og sikkerheden i forbindelse hermed”.

Forslag:

Der fremsættes forslag om ny klubstander for Jyllinge Sejlklub, med følgende elementer nedfældet i foreningens vedtægter:

Bølger

Med bølge-symbolet i standeren signalerer vi til omverdenen, at vi kan noget med vand. Antallet ”3” favner vores mange aktiviteter, deres samhørighed og fælles mål.

Initialer

Tilføjelsen af Jyllinge Sejlklubs initialer – JS – understreger, at alle vores mange aktiviteter sagtens rummes i en og samme klub med navnet ”Jyllinge Sejlklub”.

Farver

Farverne, blå, hvid og rød, der har rødder i den tid Jyllinge Sejlklub sprang ud af, bevares. Deres symbolik og funktion er stærke kræfter, der skaber en unik stander at spejde efter på vandet såvel som i havnene rundt om i landet.

Vedtægter

Forslaget medfører følgende ændringer til klubbens vedtægter:

  • Sort tekst er eksisterende indhold.
  • Blå understreget tekst er ny tekst
  • Grå tekst er fjernet- eller flyttet tekst.

§5 Stander

Klubbens stander er blå, hvid og rød, og med hvidt i blåt: bokstaverne ”JS” over tre bølger. Standeren må kun føres af medlemmer.

Tidligere:

Klubbens stander er blå og rød med hvidt anker og to stjerner. Standeren må kun føres af medlemmer.