Aftenmatcherne finder sted hver tirsdag fra den 2. maj kl. 18.30 og 8 tirsdag frem og igen i efteråret fra 1. august og 8 tirsdag frem.

Kapsejlads i Jyllinge Sejlklub

I Jyllinge Sejlklub forsøger vi at skabe et attraktivt kapsejladsmiljø, hvor alle uanset niveau og forkundskaber kan møde på kapsejladsbanen og til efterfølgende socialt samvær i klubben.

Det er vores mål, at så mange som muligt deltager i aktiviteten og dermed bliver bedre til at sejle kapsejlads eller blot bedre til at sejle egen båd. Vi håber også, at kapsejlads om tirsdagen kan være med til at samle klubben socialt.

For at give nye sejlere en mulighed for at komme ud og dyrke kapsejlads, har vi i samarbejde med sejlerskolen oprettet en kapsejladsskole, hvor uøvede kapsejlere, med eller uden båd, kan få en teoretisk og praktisk indføring i kapsejladsens “mysterier”. Se mere under kapsejladsskolen.

På de underliggende sider kan du hente information om kapsejlads i Jyllinge Sejlklub. Vi glæder os til at se dig på kapsejladsbanen om tirsdagen.

Har du spørgsmål, som ikke bliver løst ved gennemlæsning af disse sider, er du altid velkommen til at kontakte kapsejladsafdelingen ved Frank Holmstrup, Lars Jakobsen eller Brian Skovgaard på kapsejlads@jyllingesejlklub.dk.