Generalforsamling 2021

Torsdag den 18. marts

klokken 19:00

i klubhuset eller online

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
 6. Udgår.
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Udgår.
 11. Valg af 1 revisor i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

Endelig dagsorden, forslag og anden information vil løbende blive publiceret på vores hjemmeside https://www.jyllingesejlklub.dk/. Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling er 4. marts 2021.

COVID-19 : Af hensyn til afviklingen af arrangementet bedes du markere hvorvidt du forventer at deltage. Vi håber naturligvis på en ændring i reguleringen af forsamlinger, og vil orientere løbende frem mod begivenheden.

ONLINE : Link til online deltagelse udsendes til alle tilmeldte dagen inden arrangementet.

Vel mødt

Bestyrelsen