Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Tidspunkt: torsdag den 17. juni 2021, kl. 19:00

Sted: Klubhuset, samt online.


Bestyrelsens foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
 6. Udgår.
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Udgår.
 11. Valg af 1 revisor i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.

Tilmelding til arrangementet sker på klubbens intranet.