Standernedhaling lørdag den 28. oktober kl. 9.00

Vi håber at se mange af jer til standernedhaling på lørdag den 28. oktober kl. 9.00 i klubhuset. Efter at have pakket standeren sammen byder vi på lidt morgenmad og en lille en til ganen. Kajakafdelingen holder traditionen tro arbejdsdag efter morgenmaden, og kl. 18.00 inviterer vi til fest.
Standernedhalingfest lørdag den 28. oktober kl. 18.00

Spontant nedsat festudvalg inviterer til standernedhalingfest lørdag den 28. oktober kl. 18.00 i klubhuset.

Medbring ret til fælles buffet og egen drikkelse. Festudvalg vil sikre hyggelige rammer og godt selskab. Spørgsmål bedes rettes til Gitte på tlf. 20490091.
Pigekapsejlads
Pigesejlerne har sejlet 6 mandage i forårssæsonen og 7 mandage i efterårssæsonen. Der er vekslet mellem op/ned baner og trekantbaner samt fællesstart og respitstart. Pigesejlerne har haft mulighed for at låne H-både fra sejlerskolen og der har været skippere og gaster til at bemande 3 H-både. Derudover deltager der to private både fra Jyllinge Nordhavn.

Sæson 2017 var første sæson, hvor vi var uden vores mandlige dommere. Vi valgte derfor at gøre brug af ”Holdsport” en gratis app, som har været brugt til kommunikation i forhold til hvilke både der deltog i kapsejladsen, oplysning om valg af bane og forventet vind og vindretning. En båd havde en startbøje med ud, og truttede et 5 minutters startsignal. De enkelte både tog selv tid, og sidste båd i mål tog startbøjen med ind. I klubhuset efter sejladsen blev tiderne tastet ind på Holdsport, og kapsejladsen blev diskuteret.

Klubmesterskabet blev afholdt søndag d.1. oktober. Søndag på grund af for meget vind om lørdagen. Teis Palm var dommer, og derfor var det muligt at afvikle to op/ned baner samt en distancebane. Tak til Teis for hjælpen.

Klubmesterskabet blev afsluttet umiddelbart efter kapsejladsens afslutning med tapas og med overrækkelse af præmier.

Pigerne mødes i klubhuset til gløggaften mandag d. 20.11.2017 kl. 19.00, hvor vi ud over at hygge os vil tale om sæsonen der er gået, samt hvilke tiltag vi skal gøre i forbindelse med den nye sæson.

Hvis der er piger/damer der har lyst til at høre hvad pigekapsejlads er, er de velkomne til at møde op til gløggaftenen.

Hilsen fra formanden
Lone Grundahl
Kajakafdelingen
Den lørdag d. 4. november afholder vi kuldeworkshop, hvor folk der vil ro om vinteren kan blive klogere på  egen og  grejets egnethed til vinterroning. Der  bliver desuden gennemgået lidt teori om hypotermi  til at have med i bagagen. 

Søndag d. 17. dec. byder vi æbleskiver og gløgg kl. 14. Hvis ellers vejret arter sig, starter vi  tidligere med en lille tur evt. iført nissehuer. Vi  kunne godt tænke os en par hjælpende hænder til arrangementet.

Der lavet en aftale med Kajakhotellet som giver 10% rabat ved forevisning af kvittering for medlemskab af Jyllinge Sejlklub kajakafdeling.

I det nye år er der rullekurser i Jyllinge Svømmehal følgende dage:
  • lørdag d. 06. januar
  • lørdag d.20. januar
  • lørdag d. 03. februar
  • lørdag d. 17. februar
Der vil blive lavet niveauopdelte kursusdage, mere præcist om dette senere.

Onsdag d., 13. december er der” Lucia optog” i kajak i Københavns Havn, hvor vi sejler ud fra KBHN´s kajakklub ved kanonbådshallerne. 

Lørdag d. 28. oktober er der standenedhaling kl.9.00, og bagefter holder vi arbejdsdag i kajakklubben Slutened med en portion chilli con carne..
Sæsonen er gået på hæld, vejret har været noget skiftende i år, hvilket nok har været medvirkende til  at vi knap fik roet distancen fra ækvator og til nordpolen som sidste år, men kun ca. 18.000 km.

Sommerens IPP2 kursister har for de flestes vedkommende fået roet 100 km,. samt bevist at de er i stand  til at lave selvredninger. De blev fejret med en hyggelig fest d. 7 oktober, en fin aften krydret med sjove konkurrencer arrangeret af Lene og Kuno.

Samarbejdet med Jyllinge skole er ligeledes sluttet for i år, der henstår så en evaluering af forløbet. Det er forløbet godt , der var liv og glade dage på plænen og i vandet. Skolen har selv deres pagajer og redningsveste med, men låner vores plastikbørnekajakker.
Ungdom - Surf - Jolle - SUP
Der har været masser af aktivitet i surfklubben i løbet af sæsonen. De fleste vil nok huske sommeren 2017 som kold og klam – men heldigvis bød sommeren på masser af herlig vind.

Vi har fået en del nye medlemmer i sæsonen. Der spænder bredt fra helt unge nybegyndere til senior surfere der efter flere års pause har fundet grejet frem igen. Windsurfing er blevet hot igen.
 
Desværre er interessen for jolle-sejllads stærkt faldende. Efter sommerferie pausen besluttede vi, at nedlægge jolleafdelingen midlertidigt. Vi må se om interessen vender tilbage i 2018.
 
Søndag d. 19. september blev der afholdt surfboard reperationskursus for de interesserede. Lars Helmersen gav gode råd og tips. Vi fik samtidig repareret klubbens ene SUP board. Vi råder nu over en fornuftig værktøjskasse, så vi i fremtid effektivt kan reparerer vores boards.
  
Torsdag d. 12. oktober var der sidste træning i denne sæson. Det var fedt at se det store fremmøde. Der var masser af vind, så de fleste lettere øvede var udfordret. Vi sluttede aften af med varm kakao og kage i klubhuset.

Vi ses til næste sæsonstart.
Sejlerskolen
Fra 1. januar 2018 afholdes duelighedsprøver og speedbådsprøver ikke længere af Søfartsstyrelsen. Fra den 1. september 2017 har Søfartsstyrelsen godkendt Dansk Sejlunion som udbyder, og har bemyndiget Dansk Sejlunion til at afholde prøverne.
 
25 elever var tilmeldt navigationsundervisningen i vinteren 2016/2017, hvoraf 21 bestod eksamen i marts 2017.
 
Forårsklargøringen af skolebådene forløb planmæssigt og alle fire skolebåde var klar til sejlsæsonen med start den 1. maj.
 
Også i år har der været interesse for at tage Duelighedsbevis, og der har været pæn til slutning til den praktiske del. Nogle få elever faldt fra i løbet af sæsonen, så selvom der var ledig kapacitet, er skolebådene blevet benyttet flittigt i løbet af sejlsæsonen.
 
Sejlsæsonen har været udfordrende for Sejlerskolens elever med blæst og regn på mange undervisningsaftner.
 
17 elever var tilmeldt Duelighedsprøven i praktisk sejlads i september hvoraf 13 bestod.

1 – 2 både fra Kapsejladsskolen har deltaget i Tirsdagskapsejladserne, og 3 skolebåde er desuden blevet anvendt til Pigekapsejlads om mandagene.
 
I år var der desværre ingen skolebåde som deltog i Sjælland Rundt På Indersiden, mens der var 2 skolebåde deltog i Jyllinge Open.
 
Også i år var der arrangeret natsejlads til Holbæk, hvor flere både med elever fra Sejlerskolen igen i år havde en god og lærerig sejltur.
 
Efter en fantastisk sejlsæson med rigtig mange gode timer på vandet, er bådene nu kommet på land og pakket ned for vinteren.
 
I vintersæsonen 2017/2018 underviser Kim Dons og Carl Høgstedt i Duelighedsprøvens teoretiske del, med introduktionsaften tirsdag den 24. oktober 2016 kl. 19.00.

Der er 25 pladser til rådighed, og der er pr dags dato stadig 11 ledige pladser. Sejlklubbens medlemmer må derfor meget gerne gøre reklame for Sejlerskolen blandt venner, familie og kollegaer, så vi forhåbentlig kan fylde holdet op med nye elever.
 
Til sidst skal lyde en stor tak til alle de frivillige instruktører, der er tilknyttet Sejlerskolen og Kapsejladsskolen, og som yder en kæmpe indsats for at udbrede interessen for sejlsport, og for at lære andre at færdes sikkert på vandet.
 
Per Tannebæk
Formand for Sejlerskolen
Tirsdagskapsejlads
Tirsdagsaften matcher: Sæsonen har været en blandet pose bolcher. Vejret har været meget vekslende med både ingen vind og meget vind.

I forårssæsonen blev det besluttet at afprøve et lokalt baseret handicap system. Det blev en blandet oplevelse.  Formålet var, at resultatet skulle blive mere tæt og alle havde en chance for at vinde. Som aftalt stemte vi efter forårs sejladserne om, om vi skulle fortsætte med dette system, og det blev der besluttet at gå tilbage til DH-måle reglen i efterårssæsonen.

Sæsonen 2017 var en sæson med udvikling. Den gule kuffert gør dommer tjansen til en leg med guidance omkring tid, flag og trut i forbindelse med starten. At tage bådene i mål er også blevet noget lettere, da kufferten holder styr på tid og rækkefølge. Et godt tiltag, som bliver udviklet yderligere. Tak til Klaus Boje denne udvikling.
Vi så to nye deltagere i tirsdagskap’en, X79’eren, Projekt-X og Granada Bonita’en, Luna. Velkommen til.
Overalt vinder for aftensejladserne blev Filipa med besætning.
Resultater kan ses på Facebook siden: Jyllinge Sejlklub Tirsdagkap her

Jyllinge Open blev afholdt som sæsonafslutning den næste sidste weekend i september. Som sidste år var der et kapsejladsfelt og et turfelt. Der var i alt 17 tilmeldte både. Vinden spillede ikke med den 23. september. Der var INGEN vind før efter ca. kl. 12.00, og da der først kom lidt vind, kunne den ikke rigtigt beslutte sig, hvilken retning den skulle komme fra. Alt i alt endte det med 2 op/ned baner for kapsejlerne og en afkortet bane for tursejlerne.

Den førnævnte gule kuffert gjorde lidt knuder, hvilket betød at der kun var resultater fra anden sejlads for kapsejlerne. Dommerne besluttede at første sejlads derfor ikke kunne tælles med. Det betød at der ikke blev fundet en officiel klubmester. Dog blev vinder af anden sejlads BB10-meter, Mikkel med besætning.

Da der var et større felt af H-både, blev der fundet en løbsvinder ud fra rækkefølgen. Vinder i H-båds-klassen blev Rosita med besætning.

Igen i år skal der lyde en stor tak til vores trofaste kapsejladsdommerteam, bestående af Niels, Birger, Allan og gummibådsdrengene, som gjorde det muligt at afvikle et spændende arrangement.

Sædvanen tro arrangeres der et kapsejladsmøde i løbet af vinteren – hold øje med din e-mail.

Med sejlerhilsner, Kapsejladsudvalget.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017
Jyllinge Sejlklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge 

Frameld nyhedsmail