Som medlem i Jyllinge Sejlklub er den årlige generalforsamling din mulighed for at få indflydelse på din klub. Det er på det møde, at medlemmerne i fællesskab stemmer ja eller nej til alt fra foreningens regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer, kontingent og indkomne forslag m.m. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og klubbens øvrige medlemmer, at udveksle synspunkter og skabe debat, så I som medlemmer i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for netop jeres sejlklub.

Ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016


I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler.
 
Bestyrelsens foreløbige dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
5. Godkendelse af kontingenter.
6. Udgår
7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8. Valg af førstesuppleant.
9. Valg af andensuppleant.
10. Valg af 1 revisor i lige år.
11. Valg af 1 revisor i ulige år.
12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
13. Behandling af indkomne forslag.
14. Eventuelt.
Stk. 2 Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge foreningens vedlægter paragraf 10 stk. 3 udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag bedes sendes til bestyrelsen@jyllingesejlklub.dk eller afleveres i postkassen i klubhuset senest 1. marts 2016.
 
Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Vel mødt,
 
Bestyrelsen
Jyllinge Sejlklub
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016
Jyllinge Sejlklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge 
Frameld nyhedsmail