Standerstrygning lørdag den 29. oktober
Efter en god sæson, sol og vind, er det tid til at tage vor stander ned. Håber at se mange af jer til nedhalingen lørdag den 29. oktober kl. 9.00 i klubhuset. Efter at have pakket standeren sammen byder vi på lidt morgenmad og en lille en til ganen.
Broen bliver taget op for renovering
I år har vi valgt, at vi skal have flydebroen op til renovering og reparationer. Du vil derfor snart opleve at broen mangler i vandet og ligger på græsplænen i stedet. Vi til tilstræbe at noget af broen kommer retur i vandet snarest muligt for at imødekomme vinterbrug.
Mandagsaftener
Planlægningen af mandagsaftener er i fuld gang. Hvis du har forslag til emner og arrangementer er du velkommen til at kontakte Søren Willman på willman@pc.dk.
Nyt for Sejlerskolen
Sejlsæsonen har været udfordrende for Sejlerskolen – først knækkede masten på ’Eskilsø’ (som følge af brud på terminal til undervant), og senere bukkede bommen på ’Rose’.

Vi har med stor tilfredshed kunnet konstatere en stigende interesse for at tage duelighedsbevis de senere år, så de fire skolebåde blevet benyttet flittigt i løbet af sejlsæsonen. 21 elever bestod Duelighedsprøven i praktisk sejlads i september.

I vintersæsonen 2016/2017 underviser Kim Dons og Carl Høgstedt i Duelighedsprøvens teoretiske del, med kursusstart den 25. oktober 2016. Der er 25 pladser til rådighed, men allerede nu er kurset overtegnet og venteliste oprettet.

1 – 3 både fra Kapsejladsskolen har deltaget i Tirsdagskapsejladserne, og 2 skolebåde er desuden blevet anvendt til Pigekapsejlads om mandagene. 1 skolebåd deltog i Sjælland Rundt På Indersiden. 1 skolebåd deltog i Jyllinge Open og vandt løbet for Cruising Sejlere hvor 8 både deltog. Også i år var der natsejlads til Holbæk, hvor flere både fra Jyllinge deltog.

Alt i alt var 2016 en fantastisk sejlsæson med rigtig mange gode timer på vandet. Stor tak til alle de frivillige instruktører, der er tilknyttet Sejlerskolen og Kapsejladsskolen, og som yder en kæmpe indsats for at udbrede interessen for sejlsport, og for at lære andre at færdes sikkert på vandet.
Nyt fra ungdommen
Tak for en herlig sæson. Vi har endt sæsonens træning og starter træningen op igen til foråret når standeren er gået op, 1. tirsdag i maj 2017.

Der vil stadig være aktivitet på og ved vandet, så hvis man er nysgerrig og vil se hvad der sker på en blæsende dag, så hold jer ikke tilbage, kom forbi klubben og brug et par timer i klubhuset sammen med de andre.

Team Ungdomstrænere og Jan N., Lars D. og Lars H.
Nyt fra pigesejlerne
Sæson 2016 har bestemt ikke været kedelig for pigekapsejladsen. Der har til sejladserne været en hel del vind med heraf følgende aflysninger, mindre sammenstød, et lille sejlhavari, en knækket mast, grundstødninger og herudover de forventelige blå mærker, ømme muskler og flækkede negle – dog heldigvis ingen piger over bord.

Vi har haft varierende sejladser med 3 forskellige typer banekort (3 korte op/ned baner, samme op/ned baner som tirsdagskapsejladsen og egne trekantbaner) og 2 forskellige respit-tabeller (GPH og erfaringstal regnet som sømiletider for de enkelte både i sæson 2015). Klubmesterskabet blev afviklet med 4 både lørdag den 10. september i det smukkeste vejr og med akkurat nok vind til at gennemføre 2 op/ned baner og en respit-distancebane på bredningen ved Roskilde. Resultater for sæsonen og klubmesterskabet kan ses på sejlklubbens hjemmeside.

Pigekapsejladsen mødes næste gang til Gløgghygge i Klubhuset mandag d. 21.11.2016 kl. 19.30. Hvis du kunne tænke dig at sejle pigekapsejlads i Jyllinge sejlklub i 2017 er det en god ide at møde op. Udover at drikke gløgg vil vi nemlig beslutte hvordan pigekapsejladsen skal foregå i næste sæson og vælge et formandsudvalg.

Sejlerhilsen Lotte
Kapsejlads
Vi fik gennemført samtlige aftenmatcher i 2016, 8 i foråret og 8 i efteråret. En sæson præget af meget let luft og megen sol. (I 2015 måtte vi aflyse 3 sejladser på grund af for megen vind). Forårs sæsonen blev på vanlig vis afsluttet med en hyggelig grill aften. Overalt vinder for sæsonen blev Beep Beep med besætning, øvrige resultater kan ses på vores hjemmeside.

Jyllinge Open blev også som vanligt en stor succes. Der var i alt 22 deltagende både og 50 til festen, som blev i år blev suppleret med levende musik fra Herslev, et virkeligt godt indslag.

Overalt vinder Jyllinge Open blev BB10M, Beep Beep og ligeledes blev klubmester 2016 også Beep Beep med besætning. Igen i år skal lyde en stor tak til vores trofaste kapsejladsdommerteam, bestående af Niels, Bent, Allan og Jan, som gjorde det muligt at afvikle et professionelt arrangement, som har fået stor ros fra såvel lokale som udenbys sejlere.

Der har været flere forslag til ændringer til afvikling af aftenmatcher og Jyllinge Open (Klubmester skabet), så mød op, når der bliver indkaldt til kapsejladsmøde for sæsonen 2017.

Med sejler hilsner, Kapsejlads udvalget.
Sejlklubben på messe
Jyllinge Sejlklub deltog med stand på ”Egedal for alle” messen i Smørum i september. Messen havde omkring 3.500 gæster, og vi havde omkring 50 personer forbi vores stand. De fleste var interesseret i kajakkursus for 2017, og fik en brochure med hjem. Vi havde flere forbi og prøve balancebrættet, og formanden øvede sig til stor morskab for alle.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016
Jyllinge Sejlklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge 

Frameld nyhedsmail