Ny sæson – Ny formand for Jyllinge Sejlklub
 
Jeg vil gerne takke for valget som ny formand for Jyllinge Sejlklub. Jeg overtager titlen efter Bente Bang som formand gennem de sidste 2 år, hvor hun med sikker hånd har vendt udviklingen fra en klub uden bestyrelse til en klub med medlemstilgang. Det har krævet sin kvinde, at være den eneste fra den gamle bestyrelse som valgte at gå ind i den nye bestyrelse, og endog accepterede valget som formand for en 2 års periode. På bestyrelsen vegne – Stor tak til Bente Bang.
Vi har allerede holdt første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse, og vi har mange tiltag i støbeskeen for Jyllinge Sejlklub.

Som annonceret på generalforsamlingen, har vi nedsat en gruppe til at lave en beredskabsplan for klubben, hvis en ny storm truer i fremtiden.

Vi har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge grundlaget for at oprette en vinterbadeafdeling med sauna til glæde for klubbens medlemmer.

Vi afholder igen i år sommersejlads i ugerne 27 & 31, og håber at tiltrække mange nye unge medlemmer.

Fredag den 26. august vil vi gerne invitere instruktører, afdelingsbestyrelser og andre frivillige til en erkendelsesmiddag i klubben, hvor bestyrelsen vil beværte og påskønne de mange timer I biddrager med i klubben.

Vi har fastholdt klub-kontingentet, men justeret aktivitetsgebyret vedr. 2016 for nogle af afdelingerne - se hjemmesiden vedr. "Takster".

Mere information om ovennævnte i løbet af sæsonen.
 
Med sejlerhilsen
Jan Ludvigsen
Standerhejsning den 30. april

Foråret er på vej, og vi håber på en god sæson i 2016. Vi starter sæsonen med standerhejsning den 30. april kl. 9.00. Først sætter vi vor smukke stander til lyden af vore smukke stemmer. Derefter fortsætter vi i klubbuset med morgenkaffe, brød og en lille en.

Kajakafdelingen ror en tur efterfølgende.

Håber vi ser rigtig mange.

Bestyrelsen
Referat fra generalforsamlingen 2016

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i årets generalforsamling, kan du finde referat og beretninger på klubbens hjemmeside her.
Kajakafdeling: Rokort, Teknik- og rovagt og endda ny turmappe

Steen Lilja Larsen (og Pia) har efter mange år overladt afdelings-styre-pagajen til kontaktperson Hans Henning Hansen og øvrige kajakbestyrelse. Vi sender en stor tak til Pia og Steen for jeres mangeårige indsats i kajakafdelingen.

Den nye kajakbestyrelse introducerer allerede ved sæsonstart elektronisk rokort.dk, teknik- og rovagt og endda ny turmappe. Se mere på her.
Aftenmatch sæsonen 2016

Vores aftenmatcher starter i år tirsdag den 3. maj, med start kl. 18.30.
Konceptet bliver som i 2015, dog med 3 løb i stedet for 2.

Du kan allerede nu finde tilmeldings formularer, baner, regler, dommerliste m.m. på vores hjemmeside, klik her.
Sejlerskolen & Kapsejladsskolen

Tirsdag den 26. april kl. 19.00 afholdes kapsejladskursus v. Brian Skovgård i klubbens lokaler. Der er tale om et grundlæggende begynderkursus rettet mod  Kapsejladsskolen og PigeKap. men andre interesserede er meget velkomne.

Tirsdag den 12. april er der informationsaften for både Sejlerskolen og Kapsejladsskolen - se mere herom på nedenstående 'plakat'.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016
Jyllinge Sejlklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge 

Frameld nyhedsmail