Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 fremsendes endelig dagsorden til ordinær generalforsamling den 28. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler. 
 
Bestyrelsens endelige dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
 6. Udgår
 7. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Valg af 1 revisor i lige år.
 11. Valg af 1 revisor i ulige år.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
 14. Eventuelt.
  Stk. 2 Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.
Vel mødt,
 
Bestyrelsen
Jyllinge Sejlklub
Du kan allerede nu finde regnskab på klubbens hjemmeside her
Som medlem i Jyllinge Sejlklub er den årlige generalforsamling din mulighed for at få indflydelse på din klub. Det er på det møde, at medlemmerne i fællesskab stemmer ja eller nej til alt fra foreningens regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer, kontingent og indkomne forslag m.m. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og klubbens øvrige medlemmer, at udveksle synspunkter og skabe debat, så I som medlemmer i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for netop jeres sejlklub.
Standerhejsning
den 29. april 2016


Vi starter sæsonen med standerhejsning den 29. april kl. 9.00.

Først sætter vi vor smukke stander til lyden af vore smukke stemmer.

Derefter fortsætter vi i klubbuset med morgenkaffe, brød og en lille en.

Kajakafdelingen ror sædvanligvis en tur efterfølgende.

Vi håber at se rigtig mange. 
 
Mvh. Bestyrelsen
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2017
Jyllinge Sejlklub, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge 
Frameld nyhedsmail