Kajakroere fra Jyllinge Sejlklub sejlet ned af motorbåd

Onsdag den 18. september tog 16 af vores kajakroere afsted på en onsdagsroning, som skulle vise sig at blive noget mere begivenhedsrig end sædvanligt. Ca. 3 km fra Jyllinge blev gruppen påsejlet af en motorbåd, som umiddelbart efter forsvandt sporløst.


En stor del af kajakroerne endte i vandet og måtte reddes op af kammerater eller selv redde sig op i kajakken igen. 4 kom slemt til skade ved hændelsen, en fik skadet skulderen, en fik åbent benbrud, en tredje blev slået bevidstløs, og endelig nåede en af de våde roere at blive underafkølet inden hjælpen nåede frem.


Gruppen samlede sig i mindre grupper omkring de tilskadekomne og hjalp hinanden efter bedste evne, mens turlederen fik travlt med at ro fra gruppe til gruppe og hjælpe og sikre sig overblik over situationen og at alle fik den fornødne hjælp og behandling på vandet. Efter ca. 25 min nåede beredskabet frem med speedbåd og fik opsamlet de tilskadekomne fra de små grupper, som på det tidspunkt var blevet godt spredt p.g.a. forskellig afdrift i vandet.


Mens beredskabet sejlede de tilskadekomne til land, samledes de raske roere til en kort debriefing på vandet inden de roede tilbage til varmen i klublokalet. Her mødtes alle deltagere, både fra kajakafdelingen og beredskabet til en grundig debriefing af det, som var en nøje planlagt og iscenesat og sikkerhedsøvelse. Skaderne var da allerede forsvundet på samme måde som ‘motorbåden’.


Alle var enige om at det havde været en både sjov og lærerig oplevelse, som absolut er værd at gentage. Det blev også bemærket fra beredskabet, at en sejler i havnen havde tilbudt sin hjælp, noget som de faktisk satte stor pris på og i en skarp situation ville have takket ja til.