Velkommen

Jyllinge Sejlklub består af flere under afdelinger med hver sin valgte under formand. Dette er det fælles foreningsområde.

JOLLER

Varetager piger og drenges interesse fra det 8. til det 18. år. For de yngste er der om vinteren kursus i teori, med kæntringsøvelser og svømmeprøve i Jyllinge svømmebad.

Kap- og tursejlads foregår sommeren igennem i Jyllinge og rundt omkring på Sjælland. Her deltager både begyndere og øvede. Klubben råder nu over 20 optimistjoller, 2 Europajoller samt 4 Laserjoller.

Billede

SEJLERSKOLEN

Sejlerskolen tilbyder kurser, der forbereder eleverne så de kan erhverve Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Herudover tilbyder sejlerskolen mere avancerede praktiske kurser for at styrke elevernes rutine og kompetencer. Klubben råder over en række både, som benyttes i undervisningen og på ture.

Undervisning til Duelighedsprøven består af et teoretisk kursus der forløber fra oktober til marts, samt et praktisk kursus der forløber fra maj til oktober. Eleverne bestemmer selv hvilket af disse to delkurser der følges først.

Undervisning til Duelighedsprøven består af et teoretisk kursus der forløber fra oktober til marts, samt et praktisk kursus der forløber fra maj til oktober. Eleverne bestemmer selv hvilket af disse to delkurser der følges først.

Teoriundervisningen foregår en aften om ugen fra kl.  19 og første undervisningsdag er normalt ugen eftger skolernes efterårsferie. Der er eksamen i midten af marts. Det er en god idé at tilmelde sig i god tid, da der kan være rift om pladserne. For detaljer kig på klubbens hjemmeside under Sejlerskole –> Navigations undervisning Her findes også link til tilmelding.

Den praktiske sejlads starter i maj og afsluttes med prøve i oktober. Sejladsen foregår på hverdage kl. 18. Eleverne inddeles i hold og får tildelt en fast ugedag, hvor de sejler. Udover den praktiske sejlads på hverdage, er der længere ture og natsejlads, som foregår i weekenden.

Efter bestået prøve udstedes Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.

Billede

KØLBÅD

Står for en bred vifte af aktiviteter. Opmåling af sejl og både med henblik på deltagelse i kapsejlads. Fra sæsonstart afvikles kapsejlads på banen ud for Jyllinge, mandage for damerne, tirsdage for blandede mandskaber.

Klubben deltager i sejladser mod andre klubber på fjorden og i resten af verdenen. Fælles fornøjelsesturer er tilrettelagt hen over sæsonen, for alle der kan afse tid. Vinteren igennem, afholdes klubaften med forskellige aktiviteter i vores dejlige klubhus.

Billede

SURF

Varetager, som Jolleafdelingen, teori og praktisk sejlads sommeren igennem på vandet og arealet ud for klubhuset.

For de lidt mere øvede er der deltagelse i kapsejlads rundt omkring på Sjælland.

Der er mulighed for opbevaring af surfbrætter i klubhuset. Klubben råder over et antal brætter, som stilles til rådighed.

Billede

KAJAK

I kajakafdelingen har vi medlemmer fra 18 år og opefter af både piger, drenge, mænd og damer. Vi tilbyder kurser til IPP2  godkendt af DKF. Der bliver afholdt kursus 1 gang årligt, men dette kursus kan også tages hos andre udbydere . Indgangskravet til vores afdeling er at man i svømmehal skal kunne svømme 600 m. og har IPP2 beviset.
NB: Man ikke må fejle noget med epilepsi eller anden form for sygdom hvor der er risiko for at man kan få utilsigtet ildebefindende.
Klubben ejer 4 tur kajakker og 30 havkajakker med tilhørende redningsveste, pagajer, og overtræk.  Derudover er der mulighed for at leje en opbevaringsplads til private kajakker, som vi huser ca. 39 af.
Der ros som regel om søndagen hele vinteren, og 2 hverdagsaftener i sommerhalvåret hvor der bliver lavet teknikøvelser/ture om mandagen og og roet  om onsdagen så længe vandtemperaturen er til det. Der bliver afholdt et arrangement i svømmehallen inden sæsonstart, hvor man kan efterprøve teknik og redninger inden sæsonstarten. Endelig bliver der generelt lavet korte og længere ture i kajakkerne evt.med overnatninger samt arrangementer sammen med andre  klubber.

Billede

KLUBBEN I ØVRIGT

Ovenstående er et lille udpluk af de aktiviteter, som foregår i Jyllinge Sejlklub. Klubben råder også over jollepladser, som udlejes til fiske-/ sejljoller eller robåde.

Har noget af ovenstående vakt din interesse, kan du kontakte de på siden Hvem er hvem nævnte ledere eller klubbens formand.

Ud over de nævnte aktiviteter og muligheder får man ved medlemskab af Jyllinge Sejlklub, også hurtig information gennem vor hjemmeside samtidig med, at man modtager nyhedsmail efter behov.

Jyllinge sejlklub er gennem sit medlemskab af dansk sejlunion tilsluttet Codan forsikringsordning, hvilket betyder at medlemmerne kan tegne en billig bådforsikring. Medlemskabet betyder også at alle medlemmer modtager DS-Sejlernyt 4 gange årligt.