Dagsorden generalforsamling onsdag den 14. marts 2018

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 14. marts 2018 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Paragraf 10 Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes ved udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i klubhuset og på forsiden af klubbens hjemmeside.

Se yderligere her

Bestyrelsens endelige dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5. Godkendelse af kontingenter.
  1. Ingen forsalg til ændring
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1-årig periode.
 7. Udgår.
 8. Valg af førstesuppleant.
 9. Valg af andensuppleant.
 10. Valg af 1 revisor i lige år.
 11. Udgår.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år.
 13. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ingen forslag til behandling
  1. Præsentation af Jyllinge Sejlklub Beredskabsplan

Stk. 2   Bestyrelsen kan ændre rækkefølgen af punkterne 4-13.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på hjemmesiden og i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt,

Bestyrelsen

Jyllinge Sejlklub

Leave Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *