Author Archives: Jan Ludvigsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020

I overensstemmelse med vedtægternes paragraf 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Paragraf 10 Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes ved udsendelse af bestyrelsens foreløbige forslag til dagsorden med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i klubhuset og […]

Mandagsaftener 2020

Mandagsaften har en tradition for hygge med andre medlemmer, hvor man bliver beriget med foredrag af forskellig slags. I år har afdelingsbestyrelserne arrangeret foredragene, som favner bredt. Vi håber det fanger alles interesse. Skynd dig at tilmelde dig til de forskellige arrangementer! Da vi gerne vil vide hvor mange som kommer, tilmeld dig et eller […]